به نام خدا


1.     قرآن دارای 114 سوره است.

2.     قرآن دارای 30 جزء است.

3.     قرآن دارای  120حزب است.

4.     قرآن درای 6236 آیه است.

5.     قرآن دارای 77701 آیه است.

6.     قرآن دارای 323671 حرف است.

7.     قرآن 93243 فتحه دارد.

8.     قرآن 39586 کسره دارد.

9.     قرآن 4808 ضمه دارد.

10. قرآن 19253 تشدید دارد.

11. قرآن3272  همزه دارد.

12. قرآن 1771 مد دارد.

13. قرآن 1015030 نقطه دارد.

14. در قرآن 5098 محل وقف وجود دارد.

15.  قرآن در مدت 30 سال در مکه و ده سال در مدینه،مجموعا در 23 سال بر پیامبر اکرم(ص)نازل شده است.

16. قرآن توسط ابو الاسود دوئلی که از شاگردان حضرت علی(ع)بود حرکت و اعراب گذاری شد.

17. قرآن توسط یحیی بن یعمر عدوانی و نصربن عاصم که از شاگردان ابوالاسود بودند نقطه گذاری شد.

18. قرآن توسط ابوحاتم سجستانی(قاری معروف ایرانی)که تشدید را وضع و ابداع کرده بود تشدید گذاری شد.

19. کلیه ی سوره های قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود به جز سوره ی توبه که بسم الله ندارد.

20. سوره ی نمل دارای دو بسم الله است که یکی در آغاز سوره و دیگری در ایه 30 همان سوره به جهت نامه ی حضرت سلیمان.

21. اولین آیه ای که بر پیامبر نازل شد،آیه ی اول سوره ی علق می باشد.

22. کوچکترین سوره ی قرآن،سوره ی کوثر با 3 آیه می باشد.

23. بزرگترینسوره ی قرآن سوره ی بقره با 286 آیه است.

24. از جهت سوره ها سوره ی حدید که در سوره ی 57 قرآن است در وسط سوره ها قرار دارد.

25. چهار سوره در قرآن کرم آیه سجده دار هستند،که موقع خواندن یا شنیدن آنها سجده کردن واجب است آنها عبارت اند از:سوره ی سجده،سوره ی فصلت،سوره ی نجم و سوره ی علق.

26. جمعا یازده آیه در ده سوره ی قرآن وجود دارد که موقع خواندن یا شنیدن آنها سجده مستحب است.

27. کوچکترین آیه ی قرآن،آیه ی اول سوره ی (طه) است که دوحرف دارد.

28. بزرگترین آیه ی قرآن در سوره ی بقره آیه ی 282 می باشد که دارای 172 کلمه و 579 حرف است.

29. درابتدای 29 سوره از سوره های قرآن حروفی به نام حروف مقطعه یا رموز قرآن وجود دارد که باید هرکدام از انها جداجدا و حرف به حرف با تلفظ کامل خوانده شود مانند:

الم(الف،لام،میم)،طس(طا،سین)،یس(یا،سین)،الر(الف،لام،را) و حم(حا،میم)

30. قرآن مجید تاکنون به بیش از صد زبان ترجمه شده است.

31. تاکنون بیش از 20000 تفسیر و شرح و ترجمه برای قرآن کریم نوشته شده است.

32. اولین کشور اسلامی که اقدام به چاپ قرآن نمود«ایران» بود.

33. قرآن کریم برای نخستین بار در ایران در سال 1246 هجری قمری در دوره ی قاجاریه با چاپ حروفی منتشر شد.

34. تا کنون ترجمه و تفسیر قرآـن به زبان ترکی بیش از 100 بار به زبان انگلیسی بیش از 75 بار،به زبان آلمانی بیش از 42 بار،به روسی بیش از 11 بار،به زبان لاتینی بیش از 40 بار،به زبان فرانسه بیش از 33 بار و به زبان اسپانیایی  بیش از 35 بار چاپ شده است.

35. به احتمال قوی قرآن با متن عربی تاکنون بیش از یک میلیارد نسخه چاپ شده است.

 

ارادتمند شما امیر ولی